Fakturace

Jak jsou servery účtovány?
Při vytvoření serveru, zvolíte jeho konfiguraci a odsouhlasíte cenu bez DPH. Každý server je účtován za hodinu provozu v dané konfiguraci. Provozem je myšlena doba od vytvoření serveru až do jeho odstranění, tedy i v době kdy je server vypnutý. Každou započatou hodinu je vám odečtena z kreditu cena za hodinu provozu.
Jak si dobiji kredit?
Po přihlášení si v menu zvolte položku Můj účet > Kredit, zvolte způsob platby a částku, emailem vám přijde výzva k platbě. Po připsání příslušné částky na bankovní účet nebo pomocí služby PayPal je kredit okamžitě navýšen a je vám odeslán daňový doklad k přijaté platbě.
Musím si pro každou další platbu vytvářet novou výzvu k platbě?
Ne, pro každou další platbu můžete použít stejný variabilní a specifický symbol. Částka může být odlišná. Ihned po přijetí platby bude odeslán doklad k přijaté platbě.
Mohu si pro platbu kreditem vytvořit trvalý příkaz?
Ano, trvalý příkaz je možné zadat na stejné platební informace, jako jsou ve výzvě k platbě. Jako zákazník jste identifikováni variabilním a specifickým symbolem. Ihned po připsání platby vám bude odeslána informace o přijaté platbě a daňový doklad.
Mohu platit kartou?
Ano, platba pomocí platebních karet je možná prostřednictvím služby PayPal. Výhodou platby kartou prostřednictvím služby PayPal je, že neposkytujete informace o své kartě přímo obchodníkovi, ale vždy dáte pokyn pouze k úhradě konkrétní částky konkrétnímu subjektu. Virtualmaster takto nepřijde vůbec do styku s informacemi o vaší kartě.
Lze platit zpětně?
Fakturace zpětně je možná pouze pro korporátní zákazníky. Pokud se chcete stát našimi korporátními zákazníky, informujte se o podmínkách a cenách na infolince nebo na emailu info@virtualmaster.com.
Kdy mi přijde faktura - daňový doklad?
Pokud jste subjekt registrovaný v České republice, je vám vystaven ihned po přijetí platby za kredit daňový doklad k přijaté platbě. Daňový doklad k přijaté platbě je možné uplatnit v rámci DPH. Všem subjektům, registrovaným i mimo Českou republiku, je vždy k poslednímu dni v měsíci vystaven souhrnný doklad s vyúčtováním odebraných služeb, který je uhrazen z kreditní zálohy. Vyúčtovací doklad je tedy vždy vystaven na částku 0 Kč a je již uhrazen.
Co se stane, pokud mi dojde kredit?
V případě, že váš kredit klesne pod nastavenou hranici (základní nastavení je 200 Kč, změnit nastavení si můžete v menu Ostatní > Nastavení > Ostatní nastavení), je vám každý den odesláno upozornění o nízké úrovni kreditu. Po úplném vyčerpání kreditu jsou všechny servery vypnuty a převedeny do úrovně testing. Pozor, v úrovni testing není zahrnuto zálohování, takže zálohy od toho okamžiku nebudou probíhat. Zálohovací repozitáře mohou být vymazány. Pokud si nedobijete kredit do 14 dnů budou servery odstraněny. Po dobití kreditu si musíte server převést zpět do požadované úrovně, jinak bude po uplynutí lhůty pro expiraci serverů v úrovni testing odstraněn.
Pokud mi došel kredit a servery jsou z toho důvodu vypnuté, jsou mi servery účtovány?
Ano, pokud nemáte dostatek kreditu a servery byly z toho důvodu automaticky vypnuty, servery jsou dále účtovány platnou hodinovou sazbou a kredit se stane záporný. Pokud nechcete, aby byly servery účtovány, odstraňte je.
Musím záporný kredit platit?
Záporný kredit bude vždy automaticky uhrazen ihned z následující platby.
Potřebuji kopii faktury, kde je k dostání?
Všechny vystavené doklady jsou k dispozici po přihlášení ve formátu PDF v Můj účet > Faktury.
Za jak dlouho je virtuální server zřízen?

Virtuální servery jsou zřízeny obvykle během několika minut.

Mohu si vyzkoušet virtuální server dříve než zaplatím?

Ano, je to možné, ale pouze v úrovni testing a v rozsahu limitů této úrovně.

Otestovat službu ve vyšším rozsahu (více virtuálních serverů, větší kapacita a pod) je možné zdarma na základě dohody s pracovníkem podpory. Rozšířené otestování není možné anonymně, t.j. musíte mít nabitý kredit nebo musíte mít v profilu vyplněny platné údaje vč. telefonního čísla. Kredit, který jednou zaplatíte pak můžete použít k uhrazení jiných služeb. Také budeme chtít krátkou informaci o vašem projektu.

Technické info

Jaké linuxové distribuce jsou k dispozici?

Můžete si vybrat z předinstalovaných distribucí: Debian GNU/Linux, CentOS, Ubuntu, Fedora, a Gentoo. Nabídka se bude neustále rozšiřovat. Uživatelsky je možné vytvořit šablonu distribuce s konfigurací, kterou je možné následně nainstalovat již z běžící instance. Seznam všech dostupných šablon je zde: Šablony Virtualmaster.

Co je virtuální server?

Virtuální server je takový systém, který neběží sám na jednom hardware, ale podle určitých pravidel se o fyzický hardware dělí s dalšími virtuálními servery. Také přímo nekomunikuje s hardwarem fyzického serveru, ale komunikuje s ním prostřednictvím hypervizoru.

Jak probíhá zálohování?

Zálohování je zahrnuto v ceně virtuálních serverů v úrovní production. Po vytvoření serveru v úrovni production vám budou zaslány přístupové údaje do repositáře pro zálohování. K zálohovacímu repositáři se přistupuje pomocí SFTP protokolu.

Zpětně inkrementální zálohování probíhá v průběhu noci (mezi 01.00 a 07.00 CET/CEST) pomocí nástroje rdiff-backup na jiný fyzický server, než kde je umístěn váš virtuální server. Aktuálně je k dispozici vždy celý obraz zálohovaného filesystému z poslední zálohy. Pokud potřebujete obnovit některou časovou zálohu, je potřeba stáhnout celý repositář a aplikovat na něj pomocí rdiff-backup rozdílové zálohy nebo kontaktovat podporu s požadavkem na obnovu konkrétních dat (cesty k souboru) z konkrétního data.

Co to je image (šablona)?

Image (obraz nebo také šablona) systému virtuálního serveru je zkomprimovaný oddíl s filesystémem s nainstalovaným operačním systémem, připravený pro vytvoření nové instance virtuálního serveru. V základních image jsou předinstalované potřebné nástroje pro automatické nastavení hostname, sítě a vytvoření uživatelů.

Předpřipravené image Virtualmasterem jsou co nejmenší a obsahují pouze základní programy. Vaše vlastní image serverů můžou obsahovat například kompletní konfiguraci vašeho spam filtrového serveru, připraveného pro snadné škálování v případě velké zátěže a nebo instalaci vašeho oblíbeného redakčního systému s kompletním hostingem. Fantazii při vytváření image se meze nekladou.

Seznam všech šablon naleznete na tomto odkazu.

Kdo bude spravovat moje virtuální servery?

Po vytvoření virtuálního serveru jste vy, jako administrátor vašeho nového serveru, zodpovědný za stav jeho systému. Veškerou údržbu, aktualizace a změny parametrů serveru si tedy provádíte sami.

Jak změním velikost RAM nebo disku mého virtuálního serveru?

Kdykoli vám přestane vyhovovat aktuální konfigurace serveru, můžete si parametry serveru okamžitě změnit v "Detail serveru".

Jak dlouho reálně trvá změna parametrů mého virtuálního serveru?
Zmenšování RAM
Změna velikosti paměti směrem dolů je provedena vždy okamžitě. Pro projevení změny není potřeba u většiny distribucí restartovat server.
Zvětšování RAM
Doba zvětšování paměti je závislá na aktuální technické proveditelnosti. V případě, že není váš požadavek z technických důvodů možně uspokojit hned, je realizován v maximální možné míře a je vám odeslán informativní email o dočasné změně parametrů. Po úplném dokončení je odeslán email s finální konfigurací. Pro projevení změn velikosti paměti není nutné restartovat váš virtuální server.
Zmenšování disku
Pro zmenšení velikosti disku vašeho virtuálního serveru musíte mít ve filesystému alespoň 15 % volného místa. Změna velikosti je aplikována vždy až při následujícím startu vašeho serveru. Doba trvání změny je závislá na velikosti disku, aktuálním rozložení dat, množství metadat apod.
Zvětšování disku
Doba zvětšování disku je závislá na velikosti disku a na aktuální technické proveditelnosti konkrétního požadavku. V případě, že není možné váš požadavek vyřešit ihned, je disk zvětšen na maximální možnou velikost a je vám odeslán informativní email o dočasné změně parametrů. Po úspěšném dokončení je odeslán informativní email s aktuální konfigurací. Proto aby se změna projevila uvnitř vašeho serveru je třeba server vypnout a zapnout. Při startu serveru proběhne inicializace nové velikosti oddílu a změna velikosti filesystému.
Změna úrovně serveru
Změna úrovně je provedena vždy okamžitě. V případě, že provedete změnu na úroveň production, bude vám odeslán přístup k zálohovacímu repozitáři. V případě, že změníte úroveň virtuálního serveru z úrovně production na nižší, zálohovací repositář a všechny zálohy budou smazány.
Blokujete nějaké porty?

Ne, váš virtuální server je připojen přímo k internetu bez jakýchkoliv omezení portu.

Zapomněl jsem heslo pro můj server. Jak znovu získám přístup?

Možná řešení:

 • Nahrál jste si na server svůj SSH klíč? Pokud ano, zkuste se přihlásit po síti pomocí SSH.
 • Jsou na serveru nějaká cenná data? Pokud ne, tak server jednoduše odstraňte a začněte znovu.

Pokud žádné uvedené řešení nevyhoví:

 • vypněte server
 • nabootujte rescue system
 • přihlašte se jako root s použitím vygenerovaného hesla, které se zobrazí na konci boot sekvence
 • zadejte příkazy:

# mount /dev/xvda /mnt
# chroot /mnt
# passwd 
# exit
# umount /mnt
# poweroff

Po vypnutí serveru, zapněte server běžným způsobem.

Lze naplánovat vypnutí a zapnutí serveru?

Ne. Naplánovat vypnutí serveru lze uvnitř virtuálního serveru pomocí běžných nástrojů, jako je at nebo cron a příkaz shutdown.

Zapnutí serveru je možné přes RESTfull API rozhraní, např. pomocí nástrojů cron a curl z jiného unixového serveru.

O virtualmaster

Kde jsou servery umístěny?

Servery jsou fyzicky umístěny v pražském datacentru Master Internet.

Co znamená dostupnost 99 %, 99,7 %, 99,9 %?

Dostupnost uvádíme na měsíční bázi.

 • Naše obvyklá dostupnost je 99,9 %.
 • Naše garantovaná dostupnost je 99,7 %.

Někteří poskytovatelé uvádějí dostupnost odlišně, např. uvedení dostupnosti 99,9 % při počítání za rok znamená, že jeden výpadek 8 hodin v kuse je v pořádku.

 • Dostupnost 99 % znamená možný výpadek v délce přibližně 7,2 hod. nebo několik kratších výpadků, kde součet jejich délky je max. 7,2 hod.
 • Dostupnost 99,7 % znamená možný výpadek v délce přibližně 2,2 hod., tedy asi 129 minut, případně též několik kratších výpadků, kde součet jejich délky je max. cca 129 minut.
 • Dostupnost 99,9 % by znamenala možný výpadek v délce přibližně 43 minut. Při požadavku na takovouto nebo lepší dostupnost je však již na místě řešit vysokou dostupnost na úrovni aplikace rozložením na více serverů ve více lokalitách.

Ke měření dostupnosti se hodí monitorovací systémy jako je např. Nagios. V nagiosu je možné zobrazit “host availability report” případně “service availability report”.

Kdo, jak a kdy řeší poruchu hardware?

Zde záleží na zvolené úrovni služeb a rozsahu havárie. Pokud je služba typu testing, nemá žádné garance. Pokud je služba úrovně personal, data nejsou zálohována a tudíž nemůžeme garantovat obnovení virtuálního serveru ze zálohy, pokud dojde ke ztrátě primárních dat.

Od úrovně production výše jsme schopni garantovat obnovení serveru, avšak obnovení plné funkčnosti vašich služeb může vyžadovat vaší součinnost. Doba od vyžádání vaší součinnosti (emailem, telefonicky) se nezahrnuje do celkové doby výpadku.

Poruchu řeší pověřený pracovník Virtualmasteru a to tak, že vyhodnotí, zda je možné problém daného nodu opravit, nebo zda je nezbytné provést migraci virtuálních serverů na záložní node. Po ukončení opravy nebo migrace požádá zákazníky (od úrovně production výše) o kontrolu plné funkčnosti jejich virtuálních serverů. V případě podezření na chybu uvnitř virtuálního serveru, požádá zákazníky o součinnost při řešení poruchy.

Jaká je konektivita CZ / zahraničí?

Konektivita je sdílená, v tuto chvíli 100 Mbps. Předpokládá se, že větší část datového provozu virtuálních serverů jde do Česka. Abnormální datový provoz (zejména směřující tranzitním směrem) může být zpoplatněn částkou 3 Kč/GB.

Průměrné množství dat připadající na jeden virtuální server a měsíc je cca 10 GB, z čehož je cca 1 GB dat tranzitních. Za abnormální se považuje u třídy testing a personal více než dvojnásobek tohoto průměru, u třídy production pětinásobek a u třídy enterprise dvacetinásobek.

Přichází mi z vašeho subnetu spam nebo škodlivý obsah. Jak ho mohu nahlásit?

Použijte emailovou adresu abuse@virtualmaster.com. Hlášení doprovoďte vhodnou evidencí. K odeslání použijte funkční a člověkem zpracovávanou adresu. Je preferováno použití ARF.

Právní podmínky provozu odpovídají platné legislativě. Vyhrazujeme si právo pozastavit poskytovanou službu bez předchozího upozornění, bez příkazu nebo souhlasu soudu v případě, že máme evidenci (nebo důvodné podezření) o abnormální aktivitě, jako je např. rozesílání spamu, hosting virů, malware a spyware, provozování command&control serverů botnetu, útoky hrubou silou, sdílení pornografického materiálu, který je v rozporu se zákony ČR, špionáž, rhybaření a další.

Taktéž si dovolujeme upozornit, že v souladu s platnou legislativou provádíme sběr netflow dat, které můžeme na požádání poskytnout Policii ČR a jiným státním orgánům.

Lze přejít mezi úrovněmi serverů?

Ano, je to možné. V některých případech bude vyžadován restart serveru nebo jiná součinnost.