> Linux Xen kernel 2.6.18
> Targeted enforcing SELinux
> Minimal clean install

Readme

Virtualmaster init.d firstboot script:
/etc/hosts
/etc/resolv.conf
/etc/sysconfig/network
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

Installed packages:
system-config-network-tui
system-config-securitylevel-tui

Specifikace šablony

Přidat k oblíbeným: 30
Distribuce: CentOS 5.5
Potřebný HDD: 1.05 GB
Potřebná RAM: 64 MB
Nasazení: 45
Stáří: asi 9 let
Velikost: 201 MB
Vytvořit server z této šablony