> Linux kernel 2.6.32
> Targeted enforcing SELinux
> Minimal clean install

Readme

Virtualmaster init.d firstboot script:
/etc/hosts
/etc/resolv.conf
/etc/sysconfig/network
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

To-do:
... do souboru /etc/fstab v řádku k /dev/xvda přidat parametr nobarrier
... v souboru /etc/sysconfig/init změnit parametr ACTIVE_CONSOLES* na /dev/tty[1]
... povolit repo sl-fastbugs v souboru /etc/yum.repos.d/sl-updates.repo

Specifikace šablony

Přidat k oblíbeným: 2
Distribuce: RHEL6
Potřebný HDD: 1.5 GB
Potřebná RAM: 192 MB
Nasazení: 10
Stáří: více než 8 let
Velikost: 220 MB
Vytvořit server z této šablony