Najnovsi ISPConfig 3.0.3 - pridany webdav, ruby, novy interface atd.

Readme

Po prvom spusteni treba upravit nasledovne veci:

# aptitude update
# aptitude safe-upgrade

Dalej zabezpecime naloadovanie iptables po restarte serveru

# nano /etc/network/interfaces
za tento riadok post-up ethtool -K eth0 tx off
pridajte nasledujuci kod
post-up iptables-restore < /etc/iptables.up.rules

Zmente hostname v nasledujucich suboroch

/etc/hosts
/etc/hostname
/etc/postfix/main.cf

Upravte nazov servera aj v ISPConfig admine.

Ak chcete aby server odpovedal na pingy, tak otvorte subor:
# nano /etc/iptables.up.rules
a do sekcie INPUT pridajte nasledovny kod:
# Accept request to pings
-A INPUT -p icmp -m icmp —icmp-type echo-request -j ACCEPT

Restartujte server:
# init 6

Heslo na root mysql je "ispconfig".
a meno:heslo na ispconfig je defaultne admin:admin
Postfix bezi na portoch 25,587,456.
Pureftpd ma nastaveny PassivePortRange, ktory je zadefinovany aj v iptables.

Urcite si zmente heslo na Remote usera v Ispconfigu + nastavte ho v roundcube plugine:
# nano /usr/share/roundcube/plugins/ispconfig3account/config/config.inc.php
subor vyzera takto:
$rcmail_config['remote\
soap_user'] = 'roundcube'; # remote username
$rcmail_config['remote_soap_pass'] = 'pass'; # remote password
$rcmail_config['soap_url'] = 'http://s0.example.sk:8080/remote/'; # remote url - ak pouzivate SSL v ispconfig.vhost tak zmente http na https

Heslo na db dbispconfig mozete zmenit tiez, tento user ma ale povoleny len lokalny pristup (tak isto aj user roundcube).

Odporucam vygenerovat certifikaty podla tohto navodu http://www.howtoforge.com/forums/showthread.php?t=41883

Pri vytvarani noveho Site vyberte mod-php. Ak pouzijete suphp tak vam nenabehne apache, nakolko by sa mod_ruid a suphp navzajom bili. Pokial chcete pouzivat suphp tam vypnite mod_ruid

# a2dismod ruid

Mod_ruid zabezpecuje, ze kazdy site bezi pod inym user a group. jednotlive site su teda bezpecne oddelene a nie je potrebne priecinky resp. subory do ktorych chce php zapisovat nastavovat na nebezpecny chmod 0777. Testami sa mi preukazalo, ze suphp alebo suexec+fcgi su pomalsie a viac zatazuju server ako mod_ruid.

Image specifikation

Add to favourites: 27
Distribution: Debian 5.0 Lennny
Required HDD space: 2.0 GB
Required RAM: 512 MB
Deploys: 23
Age: over 13 years
Size: 676 MB
Create a server from this image