Záložní mail server postfix+spf, pro mapy recipientů a domén můžete použít hash soubory, nebo mysql databázi. Před spuštěním si nezapomeňte přečíst README.

Readme

Záložní mail server

Server Postfix je již nakonfigurován a připraven k použití, je nutné pouze provést základní nastavení.

 1. Nastavení nových hesel pro databázové uživatele "root"(současné heslo se nachází v /root/.my.cnf) a "backupmx"

 2. Vygenerování nového self-signed ssl certifikátu
  make-ssl-cert generate-default-snakeoil

 3. Přidání domén a adresátů do hash souborů nebo do MySQL databáze

* HASH:

 /etc/postfix/maps/relay_domains # Seznam domén které bude záložní mail server obsluhovat např. 
 example.org OK 

  /etc/postfix/maps/relay_recipients # Seznam příjemců na které bude povoleno zasílat e-maily např. 
 user@example.org OK

 /etc/postfix/maps/transport # Seznam transportních map např. 
 example.org  smtp:mx.example.com

 ### Nezapomeňte po každé úpravě vygenerovat hash soubory pomocí příkazu /usr/local/bin/relaymapregen.sh a obnovit nastavení postfixu /etc/init.d/postfix reload

* MySQL:

 USE email; 
 INSERT INTO domains SET domain = 'example.org'; 
 INSERT INTO domains SET domain = 'example.com', transport = 'mx1.example.org'; 
 INSERT INTO recipients SET email = 'john.doe@example.org'; 
 INSERT INTO recipients SET email = 'john.doe@example.com'; 

Image specifikation

Add to favourites: 0
Distribution: Ubuntu 8.04 LTS
Required HDD space: 1.05 GB
Required RAM: 64 MB
Deploys: 0
Age: about 14 years
Size: 310 MB
Create a server from this image