Základní hosting Ruby on Rails aplikací na bázi Debianu 6.0 Squeeze, Nginxu a Passengeru. Přijímám návrhy na vylepšení :)

Readme

Základní hosting Ruby on Rails aplikací na Debianu 6.0 Squeeze s webserverem Nginx a modulem Passenger

První verze, přijímám návrhy na vylepšení :)

Základní instalace Debianu 6.0 Squeeze se všemi aktualizacemi k datu vytvoření šablony (13. 3. 2011) s Ruby on Rails 3.0.5, webserverem Nginx a modulem Passenger. Všechny balíčky jsou distribuční s výjimkou Nginxu, který bylo třeba zkompilovat s podporou Passengeru, a všech gemů (viz níže).

Nginx je nakonfigurovaný po "debianovsku", což znamená, že konfigurační soubory jednotlivých virtuálů se umisťují do adresáře /etc/nginx/sites-available a posléze se symlinkují do adresáře /etc/nginx/sites-enabled, což umožňuje snadné zapínání/vypínání virtuálů bez nutnosti vymazat jejich konfiguraci.

Základní instalace obsahuje dvě testovací Rails aplikace. Obě jsou umístěné v adresáři /var/www-rails/. Ta, která běží jako hlavní virtuál (/etc/nginx/sites-available/default), obsahuje ukázkovou aplikaci Blog z "Getting started" tutoriálu Ruby on Rails. Druhá (/etc/nginx/sites-available/testapp) demonstruje použití name-based virtuálu v Nginxu a obsahuje pouze základní kostru aplikace vytvořenou příkazem rails new.

Další aplikace stačí nahrát na server, vytvořit pro ně konfiguraci Nginxu (dle testapp, jen s jiným server_name, root a jinými názvy log souborů) a spustit /etc/init.d/nginx reload

V šabloně není nainstalovaný žádný databázový server s výjimkou Sqlite3. V případě zájmu by asi nebyl problém vytvořit odvozenou šablonu s MySQL nebo jiným DB serverem (MongoDB apod.).

K dispozici je git, Mercurial, SVN a CVS.

Minimální požadavky

 • 256 MB RAM
 • 2 GB HDD

Seznam instalovaných gemů

 • abstract (1.0.0)
 • actionmailer (3.0.5)
 • actionpack (3.0.5)
 • activemodel (3.0.5)
 • activerecord (3.0.5)
 • activeresource (3.0.5)
 • activesupport (3.0.5)
 • arel (2.0.9)
 • bcrypt-ruby (2.1.4)
 • builder (2.1.2)
 • bundler (1.0.10)
 • carrierwave (0.5.2)
 • daemon_controller (0.2.6)
 • devise (1.1.8)
 • erubis (2.6.6)
 • fastthread (1.0.7)
 • file-tail (1.0.5)
 • formtastic (1.2.3)
 • haml (3.0.25)
 • i18n (0.5.0)
 • mail (2.2.15)
 • memcache-client (1.7.8)
 • mime-types (1.16)
 • mini_magick (3.2)
 • passenger (3.0.4)
 • polyglot (0.3.1)
 • rack (1.2.1)
 • rack-mount (0.6.13)
 • rack-test (0.5.7)
 • rails (3.0.5)
 • railties (3.0.5)
 • rake (0.8.7)
 • rmagick (2.13.1)
 • simple_form (1.3.1)
 • spruz (0.2.5)
 • sqlite3 (1.3.3)
 • sqlite3-ruby (1.3.3)
 • subexec (0.0.4)
 • text-format (1.0.0)
 • text-hyphen (1.0.2)
 • thor (0.14.6)
 • treetop (1.4.9)
 • tzinfo (0.3.24)
 • warden (1.0.3)
 • will_paginate (2.3.15)

Image specifikation

Add to favourites: 15
Distribution: Debian 6.0 Squeeze
Required HDD space: 2.05 GB
Required RAM: 256 MB
Deploys: 13
Age: over 13 years
Size: 349 MB
Create a server from this image